ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง

ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่สวน ปลูกทุเรียนพันธุ์พวงมณี
ถนน : 1
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 69 ตารางวา 0 งาน 54 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 130,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340)
บางบัวทอง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 91 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 133,896,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 158 ตารางวา 1 งาน 47 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 189,580,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 69 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 32,690,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 26 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 55,260,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -ที่ดินเปล่าถมแล้ว
ถนน : สหกรณ์
เมือง , สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 74 ตารางวา 2 งาน 38 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 29,013,750 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 35 ตารางวา 1 งาน 48 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,700,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า บางบัวทอง
ถนน : วัดจันทร์ทองเอี่ยม
บางบัวทอง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 68 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 50,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
สันกำแพง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 35,200,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270