รับฝากขายบ้านมือสอง

บริษัท โฮมดีดี จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยคุณอธิวัฒน์ ช่อผูก เป็นกรรมการผู้จัดการ และนายสุธี เจษฎาฐิติกุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง บริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นสื่อกลาง และอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่ต้องการจะซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด

บริษัท โฮมดีดี จำกัด บริการรับฝากขายบ้านและที่ดิน และพัฒนาธุรกิจอสังหารริมทรัพย์โดยใช้เว็บไซต์ www.homedd.co.th , www.baansdd.com ของบริษัทสื่อสารการตลาด บริษัท โฮมดีดี จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ต่อการบริการ ที่มีความมุ่งมั่นยึดถือเอาความต้องการ ของผู้ที่ต้องการอยู่อาศัย เป็นหัวใจสำคัญ และวัตถุประสงค์ที่จะเป็นตัวกลางในการรับฝากขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการซื้อขาย เช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้บริการได้ติดต่อ ซื้อ-ขาย กันได้โดยตรง
 
ทำไมต้องฝากขายกับ homedd
 
1. บริษัท โฮม ดี ดี จำกัด ทำการตลาดให้กับลูกค้าผู้ฝากขายโดยใช้ป้ายประกาศขาย และออนไลน์มาร์เก็ตติง และตลาดออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.homedd.co.th, www.baansdd.com 
 
2. เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.homedd.co.th เปิดให้บิรการรับฝากขายมานาน จนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ฝากขายและผู้ซื้อบ้านมือสอง ปัจจุบันเว็บไซต์ของบริษัทฯ ติดอันดับอยู่ในหน้าที่ 1 ของกูเกิล ำให้เข้าถึุงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่มได้มากกว่า ทำให้ในแต่ละวัน แต่ละเดือนมีผู้สนใจซื้อ เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เดือนละหลายหมื่นคน 
 
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.homedd.co.th เป็นเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของสมุทรปราการ
 
ท่านได้ประโยชน์อะไรจาก Homedd บ้าง

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประกาศขายในบริเวณใกล้เคีย 
• ให้คำแนะนำในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม
• ถ่ายรูปทรัพย์สินและลงประกาศขายในเว็บไซต์ของบริษัท
• ติดป้ายขายให้กับลูกค้าผู้ฝากขายให้บริเวณที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5-10 ป้าย และจะมีการเสริมทุกเดือนจนกว่าจะขายทรัพย์ที่ฝากขายได้
• คำนวณค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในการโอนกรรมสิทธิ์
• ดูแลเอกสารในวันโอนกรรมสิทธิ์
 
 
• ประโยชน์สำหรับผู้ฝากขายบ้าน

1. บริษัทฯ จะทำการตรวจสภาพบ้าน ประเมินราคา คำนวณค่าธรรมเนียม และภาษีในการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมกับตั้งราคาขาย ที่จะทำให้ท่านขายบ้านได้ในราคาที่ ยุติธรรม
2. บริษัทฯ จะทำการบริการงานทางการตลาดและการขายให้กับท่าน ด้วยการประชาสัมพันธ์ ติดป้ายขาย เผยแพร่ข่าวสารและทำการโฆษณาในสิ่งพิมพ์ และสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่ดินให้กับท่าน
3. บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกและนำพาผู้ที่สนใจจะซื้อบ้านเข้าเยี่ยมชมบ้านของท่าน
4. บริษัทฯ จะทำรายงานความคืบหน้าของผู้สนใจจะซื้อบ้านให้ผู้จะขายบ้านทราบทุกระยะ
5. บริษัทฯ จะดูแลสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ในธุรการซื้อ-ขายบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
6.บริษัทฯ จะติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษให้แก่ผู้ซื้อ และให้คำปรึกษาแนะนำ บริการพร้อมอำนวยความสะดวก ในการไถ่ถอน จำนองหรือขายฝาก ให้แก่ผู้ฝากขายบ้าน
7. บริษัทฯ จะดูแลอำนวยความสะดวก และบริการด้านธุรการ ในด้านเอกสารและเอกสิทธิ์ในทรัพย์สิน ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

• ประโยชน์สำหรับผู้ซื้อบ้าน

1. เลือกทำเลได้ จะเอาให้ใกล้เพื่อนใกล้ญาติและสะดวกสบายต่อการเดินทางไปทำงาน รวมทั้งลูก ๆ หลาน ๆ ไปโรงเรียนสักแค่ไหนก็ได้ 2. ประหยัดค่าตกแต่งต่อเติม รวมทั้งค่าเดินทาง วันละสองเวลาเช้าและเย็น เพราะเจ้าของเดิมทำเอาไว้แล้วพร้อมเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นรั้ว ครัว ตู้เก็บของเก็บจาน เตาแก๊ส เครื่องดูดควัน หลังคารถ ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ก็มีบิวท์อิน โต๊ะตั้งโทรทัศน์ วิทยุ พร้อมสรรพ 3. ไม่เงียบเหงา เนื่องจากมีเพื่อนร่วมซอยโยกย้ายเข้าพักอาศัยครบทุกหลัง 4. สนนราคาถูกกว่าบ้านใหม่ เหตุเพราะสามารถต่อรองกันได้ 5. สามารถโยกย้ายครอบครัวเข้าพักอาศัยได้ทันที 6. มีความร่มรื่น อันเนื่องมาจากต้นไม้ที่เจ้าของเดิมเขาปลูกไว้แล้ว และโดยรอบบ้าน 
 

ขั้นตอนการฝากขาย
1. กำหนดวัน และเวลา เพื่อเข้าไปทำการประเมินราคา และทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการลงโฆษณาทางสื่อต่างๆ
2. เตรียมสำเนาโฉนดขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า และหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามี เพื่อใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และตรวจสอบราคาประเมินในเบื้องต้น 
 


สนในฝากขายบ้านหร้ออสังหาริมทรัพ่์อื่นใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2395-2045,
0-2395-2048, 08-6355-3147,08-6308-1936 โทรสาร 0-2702-8495 Email; Info@homedd.co.th
 
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270