ค้นหา : ขาย บ้านเดี่ยวมือสอง

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน :
สันกำแพง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 200 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน :
แม่แตง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 91 ตรว
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,700,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน :
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 347 ตรม
พื้นที่ใช้สอย : 347 ตรม
ราคา 12,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ภัคภิรมย์ พลูวิลล่า
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 70 ตรว
พื้นที่ใช้สอย : 230 ตรม
ราคา 5,900,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : เสรีบางนา
บางบ่อ , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 55 ตรว
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : กฤษดานคร
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 65.5 ตรว
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,990,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน :
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 24 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,090,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ซอยแบริ่ง 58
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 33 ตรว
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน :
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 36 ตรว
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,990,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อารียา โคโม่
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 40 ตรว
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,550,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270