ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง เชียงใหม่

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงใหม่
แม่แตง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 3ไร่ 2งาน
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน
ถนน : เชียงใหม่-ดอยเสก็ด
สันทราย , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 16,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
จอมทอง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,590,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
หางดง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 71 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,200,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินติดแม่น้ำปิง
ถนน : 1001
แม่ริม , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 40,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : สายไปเชียงใหม่พร้าว
แม่ริม , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 82 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 12,800 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 305 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 16,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,428,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
สันกำแพง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 391 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 4,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
แม่วาง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 6,500,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270