ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง เชียงราย

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
, เชียงราย
เนื้อที่ : 2012-1-76 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 2012-1-4-76 ไร่
ราคา 402,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงราย
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,590,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ขายที่ดินเปล่า บ้านศรีป่าซาง ตำบล ท่าสุด เชียงราย
ถนน : พหลโยธิน
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 140 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 985,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 17 ตารางวา 3 งาน 31 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 93 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,400,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เชียงแสน , เชียงราย
เนื้อที่ : 386 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 7,720,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินสามเหลี่ยมทองคำ
ถนน : ทางหลวงชนบทสายบ้านร่องบล บ้านสันธาตุ
เชียงแสน , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 750,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270