ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง เชียงราย

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงราย
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,590,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงราย
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 17 ตารางวา 3 งาน 31 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินติดถนน
ถนน : 1
เวียงป่าเป้า , เชียงราย
เนื้อที่ : 3 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 9,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 17 ตารางวา 3 งาน 31 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,490,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เทิง , เชียงราย
เนื้อที่ : 380 ตารางวา 0 งาน 27 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 13,975,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน แม่สาย เชียงราย
ถนน : -
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 30 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน แม่สาย เชียงราย
ถนน : -
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 89 ตารางวา 3 งาน 38 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 350,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 8,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : 2
ถนน : -
แม่จัน , เชียงราย
เนื้อที่ : 23 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,900,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270