ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง เชียงราย

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงราย
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,590,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : พหลโยธิน
พาน , เชียงราย
เนื้อที่ : 56 ตารางวา 2 งาน 64 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 450,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : พหลโยธิน
พาน , เชียงราย
เนื้อที่ : 87 ตารางวา 2 งาน 60 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเชียงราย
ถนน : แม่จัน
แม่จัน , เชียงราย
เนื้อที่ : 30 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเชีบงราย
ถนน : แม่จัน
แม่จัน , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 950,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเชียงราย
ถนน : แม่จัน
แม่จัน , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 540,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเชียงราย
ถนน : แม่จัน
แม่จัน , เชียงราย
เนื้อที่ : 30 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเชีบงราย
ถนน : แม่จัน
แม่จัน , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 950,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเชียงราย
ถนน : แม่จัน
แม่จัน , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 540,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270