รับว่าความ ปรึกษาคดี

บริษัท โฮม ดี ดี จำกัด เป็นศูนยฺ์บริการรับฝากขาย ซื้อขาย จำนอง ขายฝาก บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์คอนโดมิเนียม อาพาร์ทเม้นท์ ที่ดิน บ้านมือสอง ขายบ้านมือสอง และอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทั่วประเทศ มีบริษัท ฯทนายความ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท โฮม ดี ดี จำกัด ช่วยดูแลเอกสาร สัญญา และการนิติกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่ฝากขายบ้านและซื้อขายบ้านกับบริษัท นอกนี้ยังให้บริการด้านกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง และคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

แผนผังการทำงานของ สำนักงาน อธิวัฒน์ ช่อผูก ทนายความ

ทนายความ/หัวหน้าสำนักงานทนายความ

 

กรรมการสภาทนายความ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

                                                                       

          นายเดชา  หนูพริบตา                                                                  นายมานพ  แสงเงิน

                  ทนายความ                                                                           ทนายความ
 
ประเภทงานที่ สำนักงาน อธิวัฒน์ ช่อผูก ทนายความ รับทำ
 
1.รับว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีอื่นๆ ทุกประเภททั่วราฃอาณาจักร
2. รับ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ทั่่วประเทศ
3.รับว่าความ คดีแรงาน ค่าจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าทดแทน ค่าเสียหาย
4.ให้คำปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน ฟรี
5.รับว่าความ คดีเช็ค เช็ค ทั้งคดีแพ่ง อาญา
6.รับว่าความ คดีมรดก จัดการมรดก แบ่งมรดก มรดก ที่ดิน เวนคืน อุทธรณ์เวนคืน
8.รับว่าความ คดีละเมิด ค่าเสียหาย ประมาท ถูกรถชน เหตุอันเกิดจากรถยนต์ ขอรับเงินประกันภัย
9.เกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนชาวต่างชาติ, work permit, visa, จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติรับจดทะเบียน
10.บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอใบอนุญาต
11.รับเขียนอุทธรณ์ ฎีกา รับแก้อุทธรณ์ ฎีกา ขอพิจารณาคดีใหม่ เพิกถอนการขายทอดตลาด ขอกันส่วนจากประนีประนอมในคดีล้มละลาย
14.รับให้บริการ ต่อสู้คดี ไกล่ประนีประนอม คดีธนาคาร สถาบันการเงิน
15. ให้คำปรึกษาและบริการในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อขายบ้านมือสอง บ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม กับธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
16. ให้คำปรึกษาและบริการดูแลเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม
17. ให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าที่ถูกเจ้าหนี้ หรือธนาคารฟ้องร้องบังคับคดี หรือยึดทรัพย์ เพื่อเจรจาขอชำระหนี้ ผ่อนผันการชำระหนี้ หรือไถ่ถอนการจำนอง ขายฝาก ทั้งบ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม รวมทั้งให้บริษัทฯ ชำระหนี้และไถ่ถอนการจำนองให้แทนเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือขายทอดตลาด
18. ให้บริการรับฝากขายบ้าน ทั้งบ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ สำหรับลูกค้าที่ติดจำนอง ขายฝากไว้กับเจ้าหนี้ทั่วไป หรือสถานบันการเงิน สำหรับลูกค้าที่ผ่อนชำระไม่ไหวเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์หรือขายทอดตลาด
 

วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2558) วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยหรือวันรพี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระองค์มีพระเชษฐภคินีร่วมพระชนนีเดียวกัน คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
เมื่อทรงพระเยาว์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงได้รับการศึกษาชั้นต้นในพระบรมมหาราชวัง โดยทรงศึกษาวิชาภาษาไทยในสำนักพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)ร่วมกับ พระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนม์เป็นรุ่นใหญ่อีก ๓ พระองค์ คือ

  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ)
  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี)
  • พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช)
นายอธิวัฒน์ ช่อผููก ในฐานะคณะกรรมการสภาทนายความ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย หรือวันรพี ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ศาลแขวงสมุทรปราการ ซึ่งมีข้าราชการตุลาการศาลจังหวัด ศาลแขวงสมุทรปราการ ศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการ สถานีตำรวจ และข้าราชการนอื่นทั้งจังหวัดเข้าร่วมงาน
 
สนใจ ปรึกษาคดี ว่าความ หรือให้ทางบริษัทดำเนินการในบริการใด ๆ 
ติดต่อสอบถามรายได้ที่่ 0-2702-6902, 08-1442-6393 
Email-athiwat.cho@hotmail.co.th
 
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270