ดอกเบี้ยบ้าน ธ อ ส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดอกเบี้ยบ้าน ธ อ ส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์


-อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี                                                          6.275 %

       (MRR) MINIMUM RETAIL RATE ) MRR 

-อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินแบบมีระยะเวลา                     6.275 %

        (MLR) MINIMUM  LOAN RATE ) MRR   

--อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี                        6.275 %

         (MOR) MINIMUM  OVERDRAF RATE ) MRR 

  ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2563Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270