ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง นครราชสีมา

ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 88 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 58,581,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 22 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 10,449,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินนนครราชสีมา
ถนน : 1
โนนไทย , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 4,200,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินนครราชสีมา
ถนน : 1
โนนไทย , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 17 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 550,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน โคราช
ถนน : มิตรภาพ
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 10,350,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า
ถนน : มิตรภาพ
สูงเนิน , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 46 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 184,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า
ถนน : มิตรภาพ
สูงเนิน , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 28,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า
ถนน : วงแหวน
เมือง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 120,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน โคราช
ถนน : มิตรภาพ
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 9,900,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า
ถนน : มิตรภาพ
ปากช่อง , นครราชสีมา
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 40,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270