ความประทับใจของผู้ขายและผู้ซื้อทรัพย์จาก Homedd

ความประทับใจของผู้ขายและผู้ซื้อทรัพย์จาก Homedd

    คุณสมพร หิรัญรัตน์ ได้ฝากขายที่ดินไว้กับบริษัทโฮมดีดี จำกัด บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์  โดยคุณภูพิพัฒน์ ฤาดีฐานะโชตติ์(เอ็ม) ได้ไปทำสัญญากับลูกค้าและถ่ายรูปมาลงโฆษณาในเว็ปไซต์ของบริษัทโฮมดีดี จำกัด www.homedd.co.th  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ด้วยความที่เว็ปไซต์ของบริษัทคือ www.homedd.co.th เป็นที่นิยมและมีลูกค้าเข้าชมเป็นจำนวนมากจนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหน้า1 ของ Google หมวดบ้านมือสองสมุทรปราการ ขายบ้านมือสองสมุทรปราการ จากการที่เว็ปไซต์ของบริษัทมีลูกค้าเข้าชมจำนวนมากในแต่ละวัน ปรากฏว่าในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 14.00 น. มีลูกค้ารายคุณบุศรา เศรษฐสุข(หญิง) โทรมาสอบถามและสนใจเข้าไปชมที่ดินดังกล่าว เวลาประมาณ 16.00 น. ปรากฏว่าลูกค้ารายคุณบุศรา เศรษฐสุข(หญิง) ชอบและตัดสินใจซื้อเป็นเงินสด นัดโอนกรรมสิทธิ์ และชำระราคากันในวันนี้ (วันที่ 10 กรกฎาคม 2558) ดังปรากฏภาพถ่ายข้างล่าง

คุณสันติ นิยกิจ ได้ฝากขายบ้านแฝด หมู่บ้านพฤกษา 28/1 แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ ไว้กับ บริษัทโฮม ดี ดี จำกัด บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ โดยคุณภูพิพัฒน์ ฤาดีฐานะโชตติ์ (เอ็ม) ได้ไปทำสัญญากับลูกค้าและถ่ายรูปมาลงโฆษณาทำการตลาดให้แก่ลูกค้า ในเว็บไซต์ของบริษัทโฮมดีดี จำกัด www.homedd.co.th www.baansdd.com เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยความที่เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.homedd.co.th เป็นที่นิยมและมีลูกค้าเข้าชมเป็นจำนวนมาก จนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหน้า1 ของ Google หมวดบ้านมือสองสมุทรปราการ ขายบ้านมือสองสมุทรปราการ ทำให้มีลูกค้าเข้าชมจำนวนมากในแต่ละวัน ปรากฏว่าหลังจากบริษัทฯ ได้ลงโฆษณาขายบ้านหลังดังกล่าวได้ประมาณ 20 วัน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีลูกค้ารายคุณจาว จิตรจันทร์ และอาภารัตน์ จิตรจันทร์ โทรเข้ามาสอบถามและสนใจเข้าไปชมบ้านหลงดังกล่าว ปรากฏว่าลูกค้ารายลูกค้ารายคุณจาว จิตรจันทร์ และอาภารัตน์ จิตรจันทร์ ชอบและตัดสินใจซื้อโดยขอสินเชื่อกับธนาคาร และทางบริษัทฯ ได้บริการสินเชื่อบ้านมือสอง ให้กับลูกค้ารายดังกล่าวและได้โอนกรรมสิทธิ์ และชำระราคากันในวันนี้ (วันที่ 28 สิงหาคม 2558) ดังปรากฏภาพถ่ายข้างล่าง

 

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270