ราคาประเมินที่ดิน

ราคาประเมินที่ดิน

เช็กราคาประเมินที่ดิน ค้นหาราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ 

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินโดยไม่มีเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดิน

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินสามารถเช็กราคาประเมินที่ดินแต่ละแปลงหรือในแต่ละพื้นที่ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมธนารักษ์ แต่จำเป็นต้องใช้เลขที่โฉนดหรือเลขที่ดิน แต่ถ้าหากคุณไม่มีข้อมูลเหล่านี้ ก็สามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินได้ด้วย 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินโดยประมาณในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

เว็บประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ได้สรุปข้อมูลราคาประเมินที่ดินในหน้าสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โดยแยกเป็นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแยกย่อยถึงในระดับเขต และของจังหวัดอื่น ๆ โดยมีวิธีการค้นหาดังนี้

  1. คลิกที่เขตหรือจังหวัดที่ต้องการ
  2. เมื่ออยู่ในหน้าตารางที่เป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่ม Ctrl และ F บนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาข้อความ
  3. พิมพ์ชื่อถนนหรือหมู่บ้านที่ต้องการเข้าไป แล้วกด Enter

เพียงเท่านี้ คุณก็จะพบชื่อถนนหรือหมู่บ้านที่ต้องการค้นหา รวมถึงราคาประเมินบนตาราง ซึ่งมีทั้งเป็นตัวเลขที่แน่นอน หรือเป็นช่วงราคา โดยข้อมูลนี้จะอยู่ในช่วงปี 2559 ถึง 2562 และราคาที่แสดงจะอยู่ในหน่วยบาทต่อตารางวา

2. ค้นหาเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินในแผนที่ของกรมที่ดินเพื่อนำไปเช็กราคาประเมินที่ดิน

หากอยากทราบราคาประเมินที่ดินโดยละเอียดยิ่งขึ้น ก็สามารถทำได้ เนื่องจากกรมที่ดินได้เปิดตัวบริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS) ในปี 2559 ซึ่งทำให้เห็นรูปที่ดิน ที่ตั้ง สภาพบนที่ดิน และสภาพแวดล้อมโดยรอบแบบ Street View เพื่อสำรวจหาและพิจารณาว่าที่ดินไหนเหมาะสมกับความต้องการ

แต่ถ้าหากมีที่ดินแปลงที่สนใจอยู่แล้ว ก็สามารถค้นหาเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินเพื่อนำไปค้นหาราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลงได้ด้วย โดยต้องค้นหาตำแหน่งของที่ดินแปลงนั้นบนแผนที่เสียก่อน จากนั้นจึงค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยวิธีต่อไปนี้

1. ไปที่หน้าแผนที่ของกรมที่ดิน ซึ่งมีตัวเลือกให้แสดงผลแบบแผนที่หรือแบบดาวเทียม

2. ซูมเข้าเพื่อหาตำแหน่งของที่ดินที่้ต้องการ โดยเราขอแนะนำให้คุณซูมให้สุด เพื่อให้เห็นบริเวณโดยรอบอย่างชัดเจน

3. ดับเบิลคลิกบนพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของที่ดินนั้นปรากฏขึ้นมา เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ดิน ที่อยู่ พิกัด เนื้อที่ หมายเลขระวาง เป็นต้น

ด้วยสามขั้นตอนนี้ คุณก็จะได้เลขที่โฉนดและเลขที่ดิน เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินในเว็บไซต์กรมธนารักษ์ได้ โดยเพียงกดปุ่ม “ราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด” หรือ “ราคาประเมินที่ดินจากเลขที่ดิน” แล้วกรอกเลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินที่พบจากการค้นหาในข้างต้น

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270