ดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

สำหรับบ้านใหม่ แคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า

ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

แบบ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%) EIR*** (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
1. ทำประกัน* 0.64 MRR – 2.45 MRR – 2.45 MRR – 1.50 2.73 4.02
2. ไม่ทำประกัน 0.64 MRR – 2.30 MRR – 2.30 MRR – 1.50 2.83 4.05

ธนาคารออกค่าจดจำนองให้**
( ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

แบบ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%) EIR*** (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
1. ทำประกัน* 0.64 MRR – 1.95 MRR – 1.95 MRR – 1.50 3.06 4.13
2. ไม่ทำประกัน 0.64 MRR – 1.80 MRR – 1.80 MRR – 1.50 3.16 4.16

การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

  1. ทำ MRTA/GLT SP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
  2. ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
**ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน
***อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,500 บาท/เดือน

สำหรับบ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน

ประกัน อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%) EIR*** (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
1. ทำประกัน* 0.64 MRR – 2.30 MRR – 2.30 MRR – 1.25 2.83 4.21
2. ไม่ทำประกัน 0.64 MRR – 2.15 MRR – 2.15 MRR – 1.25 2.93 4.24
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270