กิจกรรมเพื่อสังคม

 ช่อผูก กรรมการผู้จัดการ คุณธันยพัต ปวัฒน์เดชากิตติ์ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของบริษัท โฮม ดี ดี จำกัด ได้ร่วมกันจัดงานขอบคุณ ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกคนทุกฝ่ายเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ได้ช่วยกันทำงานให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า เป็นอย่างมาก เป็นที่รู้จักและเป็นที่ไว้วางในของลูกค้าฝากขายบ้าน และซื้อขายบ้านมือสองในจังหวัด สมุทรปราการ กรุงเทพมหานาคร และจังหวัดอื่นของประเทศไทย จนทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักของลูกค้าทั้งประเทศ

   

  

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270