กิจกรรมทางการตลาดของ Homedd

กิจกรรมทางการตลาดของ Homedd.

บริษัท โฮม ดี ดี จำกัด โดยคุณอธิวัฒน์ ช่อผูก กรรมการผู้จัดการ และคุณธันยพัต ปวัฒน์เดชากิตติ์
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ขอขอบคุณธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ของธนาคารทุกท่าน
พันธมิตรของบริษัทฯ ที่มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และดูแลเรื่องสินเชื่อบ้านมือสอง
ทั้งบ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา

บริษัท โฮม ดี ดี จำกัด โดยคุณอธิวัฒน์ ช่อผูก กรรมการผู้จัดการ และคุณธันยพัต ปวัฒน์เดชากิตติ์
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ขอขอบคุณธนาคาร ทหาร จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ของธนาคารทุกท่าน
พันธมิตรของบริษัทฯ ที่มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และดูแลเรื่องสินเชื่อบ้านมือสอง
ทั้งบ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา
 
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270