ผู้บริหารและบุคลกร

คุณอธิวัฒน์  ช่อผูก

กรรมการผู้จัดการ

          คุณธันยพัต ปวัฒน์เดชากิตติ์         

                                        รองกรรมการผู้จัดการ                                                      

 

 

 

 

 

 

      

 

                        คุณขวัญฤดีรัตน์  ฤาดีฐานะโชตติ์                             

                       เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย                            

                    

                   คุณอรุณ  สุขสมาน         นายศรชัย  แก้วสกุล        

                 ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์      ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270