ผู้บริหารและบุคลกร

คุณอธิวัฒน์  ช่อผูก

กรรมการผู้จัดการ

          คุณธันยพัต ปวัฒน์เดชากิตติ์         

                                        รองกรรมการผู้จัดการ                                                      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       คุณขวัญฤดีรัตน์  ฤาดีฐานะโชตติ์                              คุณวารุณี  มามีสี

 

 

 

              เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย                เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

 

 

    นธวัตชัย ศรีคำ                คุณอรุณ  สุขสมาน         นายศรชัย  แก้วสกุล        ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์              ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์    ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270