อบรมสัมมนา

หลักสูตร นักขายอสังหาฯมืออาชีพ
สิ่งที่จะได้รับท่านเมื่อจบหลักสูตร
1. ได้เรียนรู้เทคนิคการขายอสังหาฯแบบมืออาชีพ (สามารถขายได้ทุกอย่าง)
2. ได้เรียนรู้เทคนนิคการขายอสังหาฯ แบบออนไลน์และออฟไลน์
3. ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างเพอร์ซันแนลแบรนด์ดิ้ง
4. ได้คัมภีร์นักขาย


วันที่ 1
- การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนายหน้า
- จรรยาบรรณนายหน้า
- รู้จักกับ Listing & Farming ,
- สัญญาแต่งตั้ง Open & Exclusive
- สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกับโอกาสทางธุรกิจนายหน้า
- ขั้นตอน / ภาพรวม การทำงาน
- กระบวนการทำงาน 2S-1C
- Marketing Specialist
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้า
- Sale Service หลักในการให้บริการ
- การหา Listing

วันที่ 2
- แหล่งที่มาผู้ฝากขาย
- การทำ Farming และประเด็นสำคัญ
- คุณลักษณะของนายหน้าที่ประสบความสำเร็จ
- การเจรจาต่อรอง (Sale Talk)
- ทำไมต้อง.. Exclusive !!
- เจาะลึกเทคนิคและเนื้อหาการทำงานเชิงบวก
- Tele Sale / Tele Marketing (Role play)
- การใช้งานเอกสารสัญญาและแบบฟอร์ม
- การทำรายงานพาชมทรัพย์สิน
- แบบประเมินและสอบถามผู้ฝากขาย
- ราคาทรัพย์ มีกี่ประเภท?
- หลักการประเมินและเปรียบเทียบราคาตลาด
- จำนอง,ขายฝาก,ฝากขาย
- การพิจารณาทรัพย์ที่มีโอกาสในการขาย
- แบบบริหารงานขายและประเมินความเป็นไปได้อบรมสัมมนา

เปิดรับสมัครแล้ว อบรมวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -17.00 นาฬิกา ลงทะเบียน 08.30 นาฬิกา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-395-2045,02-395-2048,086-355-3147 ในเวลาทำการ

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270