ดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารยูโอบี จำกัด

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ประกัน MRTA *

ไม่ประกัน MRTA

ปีที่ 1- 2

3.85%

3.95%

ปีที่ 3

MRR-3.15%

MRR-3.05%

หลังจากนั้น

MRR – 2.00%

MRR – 2.00%

เฉลี่ย 3 ปี

 4.10% 4.20%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**

5.08%

5.12%

 

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ประกัน MRTA *

ไม่ประกัน MRTA

ปีที่ 1- 3

MRR-3.95%

MRR-3.85%

หลังจากนั้น

MRR – 2.00%

MRR – 2.00%

เฉลี่ย 3 ปี

 3.80%  3.90%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**

4.97%

5.01%

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270