ค้นหา : ขาย โรงแรมมือสอง

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน : ศรีนครินทร์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 2400 ตารางเมตร
ราคา 130,000,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
ถลาง , ภูเก็ต
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 5302 ตารางเมตร
ราคา 77,700,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 130,000,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
ขนอม , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 25,000,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
กะทู้ , ภูเก็ต
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 63,000,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
กันตัง , ตรัง
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 47,000,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
เกาะช้าง , ตราด
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 1492 ตารางเมตร
ราคา 95,000,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 23,400,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
บางละมุง , ชลบุรี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 928 ตารางเมตร
ราคา 12,900,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
บางละมุง , ชลบุรี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 55,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270