ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง ระยอง

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
บ้านฉาง , ระยอง
เนื้อที่ : 13.1.40 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,700,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
แกลง , ระยอง
เนื้อที่ : 66 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,611,950 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
แกลง , ระยอง
เนื้อที่ : 72 ตารางวา 2 งาน 13 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 450,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : สาย22
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 27,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : สาย22
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 27,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า ตำบล ทับมา
ถนน : -
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 44 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 146,543,750 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 12,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
ถนน : ระยอง
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 209600
ราคา 707,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : สาย22
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 27,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
นิคมพัฒนา , ระยอง
เนื้อที่ : 8 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 6,500,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270