ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง ระยอง

ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน บ้านฉาง ระยอง
ถนน : พลา
บ้านฉาง , ระยอง
เนื้อที่ : 72 ตารางวา 1 งาน 23 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 44,517,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินติดทะเลระยอง
แกลง , ระยอง
เนื้อที่ : 12-0-42 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 200,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : วโนภาส
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 78 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน แกลง
ถนน : -
แกลง , ระยอง
เนื้อที่ : 572 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 895,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ถนนสุขุมวิท
แกลง , ระยอง
เนื้อที่ : 31 ตารางวา 0 งาน 51 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 102,155,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บ้านบึง-แกลง
แกลง , ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 56 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 36,497,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บ้านบึง-แกลง
แกลง , ระยอง
เนื้อที่ : 42 ตารางวา 0 งาน 29 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 18,918,250 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 12,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินสวยถมแล้ว
ถนน : 1
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 37 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,800,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินสวย ตำบลตะพง
ถนน : 1
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,400,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270