ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : พลูเจริญ
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 50 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 990,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : แพรกษา
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 12,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : บ้านพนาสนธิ์ ศรีนครินทร์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 280 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 8,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : กลัดหลวง
ท่ายาง , เพชรบุรี
เนื้อที่ : 35ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 600,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : บางปู
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 30ไร่ 291ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,950,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เทศบาลบางปู 113
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,600,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : บ่อรัง - วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี , เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 10 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,700,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ณัฐวดี คลอง 8
ธัญบุรี , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 590,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : แม่สอด
แม่สอด , ตาก
เนื้อที่ : 18 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 130,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ซอยรวมญาติ
เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 6 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 10,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270