ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : สุขุมวิท 115
ถนน : สุขุมวิท
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 160 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 8,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ศรีนครินทร์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17 ไร่เศษ
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 904,410,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : บางปลา - บางพลี
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 10 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 7,800,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เทพารักษ์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 1 ไร่ 84 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 80,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ยัวซ่า ท้ายบ้านใหม่
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 192 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 250,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : พระราม9
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 9 ไร่เศษ
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 250,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : บุญประครอง
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 49.50 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,200,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ธารทอง
บางบัวทอง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 54 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 950,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : หมู่บ้านยั่งยืน
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 543 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 13,575,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270