ค้นหา : คอนโดมิเนียมมือสอง

ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 53
พื้นที่ใช้สอย : 53
ราคา 2,900,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : รีเพลย์คอนโด สมุย
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 26
พื้นที่ใช้สอย : 26
ราคา 1,550,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : คอนโดรีเพลย์ สมุย
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 26
พื้นที่ใช้สอย : 26
ราคา 14,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : รีเพลย์ คอนโด สมุย
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 26
พื้นที่ใช้สอย : 26
ราคา 14,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : รีเพลย์ คอนโด สมุย
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 26
พื้นที่ใช้สอย : 26
ราคา 1,400,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : รีเพล์คอนโดสมุย
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 26
พื้นที่ใช้สอย : 26
ราคา 14,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : รีเพลย์คอนโด สมุย
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 34
พื้นที่ใช้สอย : 34
ราคา 2,469,600 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะยูนีคคอนโด
หางดง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 49
พื้นที่ใช้สอย : 49
ราคา 3,900,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : คอนโด เอช คิว ทองหล่อ
เขตทวีวัฒนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 75
พื้นที่ใช้สอย : 75
ราคา 18,500,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : คอนโด เดอะ ซี้ด รัชดา-ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28
พื้นที่ใช้สอย : 28
ราคา 1,890,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270