ค้นหา : ขาย/ให้เช่า คอนโดมิเนียมมือสอง ระยอง

ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : คอนโด ระยอง
ถนน : วังแขยง
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 32 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตารางเมตร
ราคา 1,200,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Inter Park Condo
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 30
พื้นที่ใช้สอย : 30
ราคา 1,100,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ดิเอลธิเมลคอนโด
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 32
พื้นที่ใช้สอย : 32
ราคา 1,300,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : แพลทินั่มเพลสคอนโด
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 26
พื้นที่ใช้สอย : 26
ราคา 690,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : แพลทินั่มเพลสคอนโด
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 26
พื้นที่ใช้สอย : 26
ราคา 690,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : แพลทินั่มเพลสคอนโด
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 26
พื้นที่ใช้สอย : 26
ราคา 690,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : อิสเทิร์นคอนโด
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 31
พื้นที่ใช้สอย : 31
ราคา 530,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : นิวเวิลด์ คอนโดเทล
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 53
พื้นที่ใช้สอย : 53
ราคา 1,800,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : นิวเวิลด์ คอนโดเทล
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 124
พื้นที่ใช้สอย : 124
ราคา 4,300,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : นิวเวิลด์ คอนโดเทล
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ : 53
พื้นที่ใช้สอย : 53
ราคา 2,500,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270