ค้นหา : ให้เช่า อาคารพาณิชย์มือสอง

ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1
พื้นที่ใช้สอย : 1
ราคา 17,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1
พื้นที่ใช้สอย : 1
ราคา 120,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 15,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 180,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อาคารพาณิชย์ ถนนเจริญนคร
เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 15
พื้นที่ใช้สอย : 15
ราคา 33,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึก พระราม 2
เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 380,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึก พระราม 2
เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 380,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึก พระราม 2
เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 380,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึก พระราม 2
เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 380,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึก พระราม 2
เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 380,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270