ค้นหา : อาคารพาณิชย์มือสอง

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ศรีทอง พาเลซ
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 19.5 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 4,510,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ย่านยวน
คีรีรัฐนิคม , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 38 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 2,750,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ดอนสัก
ดอนสัก , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 32 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 2,200,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : พูนผลไนท์พลาซ่า
เมือง , ภูเก็ต
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 5,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : เอส.ที.พลาซ่า
เมือง , ภูเก็ต
เนื้อที่ : 22.9 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 5,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : เอส.ที.พลาซ่า
เมือง , ภูเก็ต
เนื้อที่ : 22.9 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 5,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : รัษฎา
เมือง , ภูเก็ต
เนื้อที่ : 41 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตารางเมตร
ราคา 14,300,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : กะรน
เมือง , ภูเก็ต
เนื้อที่ : 26.7 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 9,130,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน :
เมือง , ภูเก็ต
เนื้อที่ : 27 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 5,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ราไวย์
เมือง , ภูเก็ต
เนื้อที่ : 34.4 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 7,700,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270