ค้นหา : บ้านแฝดมือสอง

ประเภท : บ้านแฝด
หมู่บ้าน : -
ปากเกร็ด , นนทบุรี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 4,100,000 บาท
ประเภท : บ้านแฝด
หมู่บ้าน : -
ปากเกร็ด , นนทบุรี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,490,000 บาท
ประเภท : บ้านแฝด
หมู่บ้าน : อยู่สบาย
พานทอง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 49 ตร.วา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,190,000 บาท
ประเภท : บ้านแฝด
หมู่บ้าน : ประภัสสรกรีนพาร์ค6
พานทอง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 44 ตร.วา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,890,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270