ค้นหา : ขาย/ให้เช่า ที่ดินเปล่ามือสอง สุราษฎร์ธานี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ลิปะน้อย เกาะสมุย
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 15.5
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 12,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 193 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 950,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
พุนพิน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 301 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,900,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ทางหลวงชนบท สฎ. 3066
พุนพิน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 48 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 6,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า
ถนน : ศรีวิชัย
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 65 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 14,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 90 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 400,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน สมุย
ถนน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 29 ตารางวา 3 งาน 14 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 89,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน เกาะสมุย
ถนน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 56 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 35,035,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : กาญจนวิถี
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,400,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 15,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270