ค้นหา : ขาย/ให้เช่า ที่ดินเปล่ามือสอง เชียงใหม่

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 11-3-29 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 39,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงใหม่
แม่แตง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 3ไร่ 2งาน
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : 0
ถนน : 0
พร้าว , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 76 ตารางวา 3 งาน 62 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 350,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : 0
ถนน : 0
แม่ออน , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 92 ตารางวา 1 งาน 21 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 40,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : หมู่บ้านเชียงใหม่เลคแลนด์
ถนน : คันคลอง
เมือง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 32,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
สารภี , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 319 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
สารภี , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 319 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : หนองควาย
หางดง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 11 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 15,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
สันทราย , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 93 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
หางดง , เชียงใหม่
เนื้อที่ : 138 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,500,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270