ค้นหา : ขาย/ให้เช่า โรงงาน/คลังสินค้ามือสอง ชลบุรี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน :
พนัสนิคม , ชลบุรี
เนื้อที่ : 41 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 530,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน :
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ : 280 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 10,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ท่าบุญมี
เกาะจันทร์ , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 94 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1800 ตารางเมตร
ราคา 125,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ท่าบุญมี
เกาะจันทร์ , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 94 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1800 ตารางเมตร
ราคา 125,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ท่าบุญมี
เกาะจันทร์ , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 94 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1800 ตารางเมตร
ราคา 125,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1728 ตารางเมตร
ราคา 224,640 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : 0
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 120 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ท่าบุญมี
เกาะจันทร์ , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 94 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1800 ตารางเมตร
ราคา 125,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ท่าบุญมี
เกาะจันทร์ , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 94 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1800 ตารางเมตร
ราคา 125,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ท่าบุญมี
เกาะจันทร์ , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 94 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1800 ตารางเมตร
ราคา 125,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270