ค้นหา : ขาย/ให้เช่า บ้านมือสอง สุราษฎร์ธานี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ท่าโรงช้าง
พุนพิน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 17 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 36 ตารางเมตร
ราคา 1,570,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : บ่อพุด
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1 งาน 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 3,410,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 85 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 4,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ท่าขนอน
คีรีรัฐนิคม , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 38 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 3,180,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อัญชลีบ้านส้อง
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 1,870,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ตล่ิ่งงาม
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 39 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 1,310,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์
หมู่บ้าน :
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 24 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 2,070,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : บางสวรรค์
พระแสง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 4 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 400 ตารางเมตร
ราคา 32,128,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : เขาวง
บ้านตาขุน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 2,750,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 85 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 4,400,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270