ค้นหา : ขาย/ให้เช่า บ้านมือสอง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 80 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 4,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 1,980,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 85 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 4,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อัญชลีบ้านส้อง
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 1,870,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 85 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 4,400,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270