ค้นหา : ขาย/ให้เช่า บ้านมือสอง เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : พะงัน
เกาะพะงัน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 2 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 18,822,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
เกาะพะงัน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 1300
ราคา 183,333 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
ถนน : เกาะพะงัน
เกาะพะงัน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 3200
ราคา 150,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน :
ถนน : เกาะพะงัน
เกาะพะงัน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 100
ราคา 2,700,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน เกาะพะงัน
ถนน : -
เกาะพะงัน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 63 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,800,000 บาท
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน :
ถนน : เกาะพะงัน
เกาะพะงัน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 300
ราคา 9,000,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน :
ถนน : เกาะพะงัน
เกาะพะงัน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,000,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน :
ถนน : เกาะพะงัน
เกาะพะงัน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 7,400,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270