ค้นหา : ขาย คอนโดมิเนียมมือสอง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เรโนวา เรสซิเด้นซ์ (บริษัท บ้านร่มไม้คอนโด จำกัด)
ถนน : เพลินจิต
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 140 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 140 ตารางเมตร
ราคา 18,000,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ระเบียงจามจุรี
ถนน : -
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 55 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 55 ตารางเมตร
ราคา 6,695,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ไลฟ์ วัน ไวร์เลส
ถนน : วิทยุ
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 69 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 69 ตารางเมตร
ราคา 13,990,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ปทุมวัน เพลส
ถนน : -
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 35 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 35 ตารางเมตร
ราคา 3,600,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ชิดลม เพลส
ถนน : ชิดลม
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 280 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 280 ตารางเมตร
ราคา 35,000,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะเทมโป้ ร่วมฤดี
ถนน : สุขุมวิท
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 36 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 36 ตารางเมตร
ราคา 25,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะเทมโป้ ร่วมฤดี
ถนน : สุขุมวิท
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 51 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 51 ตารางเมตร
ราคา 28,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : คลาส หลังสวน
ถนน : หลังสวน
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 71 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 71 ตารางเมตร
ราคา 18,500,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะเทมโป้ ร่วมฤดี
ถนน : สุขุมวิท
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 37 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 37 ตารางเมตร
ราคา 23,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะ ซี้ด เมมโมรี่ สยาม
ถนน : -
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 44 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 44 ตารางเมตร
ราคา 7,180,000 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน กรุงเทพมหานคร

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270