ค้นหา : ขาย คอนโดมิเนียมมือสอง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

พหลโยธิน, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ริทึ่ม พหล - อารีย์
ราคา 7,700,000 บาท
เนื้อที่ : 65 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 65 ตารางเมตร
-, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เมโทรลักซ์ พหลโยธิน - สุทธิสาร
ราคา 2,800,000 บาท
เนื้อที่ : 27 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 27 ตารางเมตร
--, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ริทึ่ม พหล-อารีย์
ราคา 5,150,000 บาท
เนื้อที่ : 45 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 45 ตารางเมตร
สุทธิสารวินิจฉัย, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ลอท 29
ราคา 1,500,000 บาท
เนื้อที่ : 40 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 40 ตารางเมตร
สุทธิสารวินิจฉัย, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ลอท 29
ราคา 1,500,000 บาท
เนื้อที่ : 40 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 40 ตารางเมตร
-, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เมโทร ลักซ์ โรสโกลด์ พหลฯ - สุทธิสาร
ราคา 2,600,000 บาท
เนื้อที่ : 28 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตารางเมตร
พหลโยธิน, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ออนนิกซ์ พหลโยธิน
ราคา 5,900,000 บาท
เนื้อที่ : 47 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 47 ตารางเมตร
พหลโยธิน, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : แซฟวี่ พหลโยธิน - อารีย์
ราคา 4,500,000 บาท
เนื้อที่ : 36 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 36 ตารางเมตร
พหลโยธิน, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ออนนิกซ์ พหลโยธิน
ราคา 5,900,000 บาท
เนื้อที่ : 47 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 47 ตารางเมตร
-, สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เมโทรลักซ์ พหลโยธิน - สุทธิสาร
ราคา 2,800,000 บาท
เนื้อที่ : 27 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 27 ตารางเมตร
  ทำเลที่น่าสนใจใน กรุงเทพมหานคร

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270