ค้นหา : ขาย คอนโดมิเนียมมือสอง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 44 ตรม
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 6,645,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : The Bangkok Sathorn
ถนน : สาทรใต้
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 63
พื้นที่ใช้สอย : 63
ราคา 38,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ฟิวส์ จันทร์-สาทร
ถนน : จันทร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 34 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 34 ตารางเมตร
ราคา 3,300,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : สาธร การ์เด้นส์
ถนน : สาธรใต้
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 99 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 99 ตารางเมตร
ราคา 11,000,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ไนท์ บริดจ์ ไพร์ม สาทร
ถนน : -
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 44 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 44 ตารางเมตร
ราคา 1,200,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ฟิวส์ จันทน์ - สาทร
ถนน : จันทน์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 56 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 56 ตารางเมตร
ราคา 4,970,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ฟิวส์ จันทน์ - สาทร
ถนน : จันทน์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 32 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตารางเมตร
ราคา 2,800,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ไนท์ บริดจ์ ไพร์ม สาทร
ถนน : -
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 44 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 44 ตารางเมตร
ราคา 7,500,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ฟิวส์ จันทน์ - สาทร
ถนน : จันทน์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 29 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 29 ตารางเมตร
ราคา 2,890,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะ ฮัดสัน สาทร 7
ถนน : สาทร
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 88 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 88 ตารางเมตร
ราคา 13,500,000 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน กรุงเทพมหานคร

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270