ค้นหา : ขาย/ให้เช่า บ้านมือสอง สุราษฎร์ธานี

บ่อผุด , เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน : บ่อผุด
ราคา 1,250,000,000 บาท
เนื้อที่ : 21 ไร่เศษ
พื้นที่ใช้สอย :
เขาวง , บ้านตาขุน , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : เขาวง
ราคา 3,040,000 บาท
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
บ่อผุด , เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : โรงแรม
หมู่บ้าน : บ่อพุด
ราคา 55,000,000 บาท
เนื้อที่ : 2 ไร่ 2งาน 27 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ลิปะน้อย , เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ลิปะน้อย
ราคา 299,000,000 บาท
เนื้อที่ : 23 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 23 ไร่
ตลิ่งงาม , เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ตล่ิ่งงาม
ราคา 16,813,000 บาท
เนื้อที่ : 4-0-9.4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ตลิ่งงาม , เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ตล่ิ่งงาม
ราคา 114,000,000 บาท
เนื้อที่ : 19 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 19 ไร่
มะเร็ต , เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เกาะสมุย
ราคา 14,000,000 บาท
เนื้อที่ : 4ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
เวียงสระ , เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
ราคา 4,400,000 บาท
เนื้อที่ : 80 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ขุนทะเล , เมือง , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ขุนทะเล
ราคา 2,030,000 บาท
เนื้อที่ : 24 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ขุนทะเล , เมือง , สุราษฎร์ธานี
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ขุนทะเล
ราคา 4,530,000 บาท
เนื้อที่ : 19 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270