ค้นหา : ให้เช่า คอนโดมิเนียมมือสอง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : NOBLE เพลินจิต (โนเบิล เพลินจิต)
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 48 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 48 ตารางเมตร
ราคา 40,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : NOBLE เพลินจิต (โนเบิล เพลินจิต)
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 45 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 45 ตารางเมตร
ราคา 48,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ไลฟ์ วัน ไวร์เลส
ถนน : วิทยุ
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตารางเมตร
ราคา 20,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะ พาร์ค ชิดลม
ถนน : -
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 305 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 305 ตารางเมตร
ราคา 170,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : 185 ราชดำริ
ถนน : ราชดำริ
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 149 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 149 ตารางเมตร
ราคา 170,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : แอทธินี เรสซิเด้นซ์ ร่วมฤดี
ถนน : -
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 200 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร
ราคา 140,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Life One Wireless : ไลฟ์ วัน วิทยุ
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 35 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 35 ตารางเมตร
ราคา 28,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : โนเบิล เพลินจิต
ถนน : เพลินจิต
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 45 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 45 ตารางเมตร
ราคา 38,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : โนเบิล เพลินจิต
ถนน : เพลินจิต
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 47 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 47 ตารางเมตร
ราคา 42,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Life One Wireless : ไลฟ์ วัน วิทยุ
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตารางเมตร
ราคา 24,000 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน กรุงเทพมหานคร

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270