ค้นหา : ให้เช่า คอนโดมิเนียมมือสอง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Sathorn Gardens
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 84
ราคา 45,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Sathorn Gardens
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 84
ราคา 45,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Rhythm Sathorn Condominium
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 45
ราคา 25,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : The Seed Mingle
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 46
ราคา 23,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : The Bangkok Sathorn
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 65
ราคา 43,900 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Rhythm Sathorn Condominium
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 45
ราคา 25,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : The Bangkok Sathorn
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 65
ราคา 43,900 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : The Bangkok Sathorn
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 65
ราคา 45,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Rhythm Sathorn Condominium
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 45
ราคา 25,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : The Seed Mingle
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 46
ราคา 25,000 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน กรุงเทพมหานคร

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270