ค้นหา : ขาย บ้านเดี่ยวมือสอง เมือง นครศรีธรรมราช

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : เดอะพรีเมียร์
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 81 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตารางเมตร
ราคา 4,650,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ซอยทาลาดรีสอร์ท
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 100 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 2,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ปากพุน
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 348ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 4,066,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ปากพุน
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 2,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ปากพุน
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 2,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ปากพุน
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 2,200,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ท่าซัก
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 72.6 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตารางเมตร
ราคา 4,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ปากพุน
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 59.9 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 2,550,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 0 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 3,400,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270