ค้นหา : ขาย บ้านเดี่ยวมือสอง ลานสกา นครศรีธรรมราช

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ลานสกา
ลานสกา , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 110
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,200,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270