ค้นหา : ขาย บ้านเดี่ยวมือสอง อุทัย พระนครศรีอยุธยา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 97 ตารางเมตร
ราคา 9,999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 9,999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 9,999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville1
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 97 ตารางเมตร
ราคา 9,999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 9,999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 9,999 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : K Grand Ville1
ถนน : -
อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 999 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270