ค้นหา : ขาย บ้านเดี่ยวมือสอง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : บ้านไม้สักทอง ริมแม่น้ำอยุธยา
ผักไห่ , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1 ไร่ 29 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 18,000,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : 1
ผักไห่ , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 29 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 18,000,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : 1
ผักไห่ , พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 29 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 18,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270