ค้นหา : ขาย บ้านเดี่ยวมือสอง สุราษฎร์ธานี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 80 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 4,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ศุขเจริญ
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 57 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตารางเมตร
ราคา 2,640,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ดอนสัก
ดอนสัก , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1 งานา 18 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 3,441,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ศุขเจริญ แกรนด์ คาแนล
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 79 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 3,010,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : มะขามเตี้ย
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 70.5 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตารางเมตร
ราคา 4,070,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : บ่อพุด
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1 งาน 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 3,410,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 85 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 4,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ตล่ิ่งงาม
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 39 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 1,310,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 85 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 4,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อ่างทอง
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 2 งาน 69 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 13,691,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270