ค้นหา : ให้เช่า บ้านมือสอง เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
หมู่บ้าน : ประ
ราคา 2,800 บาท
เนื้อที่ : 20 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 20 ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : 17
ราคา 1,200 บาท
เนื้อที่ : 0 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 50 ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
หมู่บ้าน : วัดสน
ราคา 1,500 บาท
เนื้อที่ : 20 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 20 ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : วัดสน
ราคา 1,000 บาท
เนื้อที่ : 0 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
หมู่บ้าน : 17
ราคา 2,800 บาท
เนื้อที่ : 20 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 20 ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : 17
ราคา 1,200 บาท
เนื้อที่ : 50 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
หมู่บ้าน : วัดสน
ราคา 1,500 บาท
เนื้อที่ : 20 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 20 ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : วัดสน
ราคา 1,000 บาท
เนื้อที่ : 30 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
หมู่บ้าน : 17
ราคา 2,800 บาท
เนื้อที่ : 19 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 19 ตารางเมตร
ราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : 17
ราคา 1,200 บาท
เนื้อที่ : 0 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 50 ตารางเมตร
  ทำเลที่น่าสนใจใน กรุงเทพมหานคร

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270