ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 550,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : สุราษธานี นครศรีธรรมราช
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 58 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 28,611,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : สุราษธานี นครศรีธรรมราช
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 58 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 28,611,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 80 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 4,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : สุราษธานี นครศรีธรรมราช
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 58 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 28,611,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน กาญจนดิษฐ์
ถนน : นากุ้ง
กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 280 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 600,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270