ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง เมือง สมุทรปราการ

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : มิตไมตรี
ถนน : สุขุมวิท
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 52 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,820,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : พนาสนธิ์ ศรีนครินทร์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 288 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 10,368,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ขายที่ดินเปล่า ถนนจักรพาก
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 7 ไร่ 2งาน
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 40,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : สุขุมวิท
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 97 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 8,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : คลองตาเค็ด
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 305 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 9,900,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : สุขุมวิท 115
ถนน : สุขุมวิท
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 160 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 8,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ศรีนครินทร์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17 ไร่เศษ
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 904,410,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เทพารักษ์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 1 ไร่ 84 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 80,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ยัวซ่า ท้ายบ้านใหม่
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 192 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 3,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : บุญประครอง
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 49.50 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,200,000 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน สมุทรปราการ

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270