ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 201 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 48,240,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 861 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 170,557,200 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1306 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,147,483,647 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 2528 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,147,483,647 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 602 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 180,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 231 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 231,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1173 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 820,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 106 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 63,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 130 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 138,565,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -0
ถนน : --
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 221 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 75,140,000 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน กรุงเทพมหานคร

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270