ค้นหา : ขาย โรงงาน/คลังสินค้ามือสอง บางพลี สมุทรปราการ

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน :
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 2.1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 150,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : ซอยรัตนะโชค
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 1 ไร่เศษ
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 35,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โรงงาน บางพลี
ถนน : -
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 333 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 35,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 147 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 667 ตารางเมตร
ราคา 50,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โรงงาน
ถนน : กาญจนาภิเษก
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 33 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 2000 ตารางเมตร
ราคา 35,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดัง
ถนน : -
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 86 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 350 ตารางเมตร
ราคา 7,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดัง
ถนน : บางพลี-ตำหรุ
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 317 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1100 ตารางเมตร
ราคา 15,500,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 333 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 35,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บางพลี-ตำหรุ
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1117 ตารางเมตร
ราคา 15,500,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
บางพลี , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 678 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 25,000,000 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน สมุทรปราการ

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270