ค้นหา : ขาย/ให้เช่า บ้านเดี่ยวมือสอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : บ่อพุด
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1 งาน 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 3,410,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ตล่ิ่งงาม
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 39 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 1,310,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อ่างทอง
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 2 งาน 69 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 13,691,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : อ่างทอง
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 51.9 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตารางเมตร
ราคา 2,070,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : หน้าเมือง
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 2 งาน 64 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตารางเมตร
ราคา 7,227,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 36,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 80 ตารางเมตร
ราคา 36,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 80 ตารางเมตร
ราคา 36,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 11,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 11,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270