ถ้าพ่อหรือแม่เสียชีวิต มีบ้านพร้อมที่ดิน รถยนต์ ไม่สามารถโอน ทำอย่างไร

ถ้าพ่อหรือแม่เสียชีวิต มีบ้านพร้อมที่ดิน รถยนต์ ไม่สามารถโอนได้ สำนักงานที่ดินไม่โอนให้ จะต้อง ทำอย่างไร
จากคุณ : athiwat
วันที่ : 2018-03-18
ความเห็นที่ : 1
ถ้าพ่อ แม่ หรือปู่ ย่า ตา ยาย เสียชีวิต มีบ้านพร้อมที่ดิน รถยนต์ ไม่สามารถโอนได้ สำนักงานที่ดินไม่โอนให้ จะต้องให้ผุ้มีส่วนได้เสีย เช่น บุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา ร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลตังผู้จัดการมรดก่อน
จากคุณ : athiwat
วันที่ : 2018-03-18
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270