กรณีทำงานบริืษัท เป็นพนักงานประจำ ในการกู้เงินกับธนาคาร เพื่อซื้อบ้าน จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่จะต้องเตรียม 1. สำเนาบัตรปะชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าาน 3. สลิปย้อนหลัง 6 เดือน 4. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
จากคุณ : athiwat
วันที่ : 2018-03-16
ความเห็นที่ : 1
เอกสารที่จะเตรียม 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สลิปย้อนหลัง 6 เดือน 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน
จากคุณ : athiwat
วันที่ : 2018-03-16
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270