ค้นหา : ให้เช่า โรงงาน/คลังสินค้ามือสอง ปทุมธานี

ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -โกดัง-โรงงาน ย่านลำลูกกา คลอง 7
ลำลูกกา , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1
พื้นที่ใช้สอย : 1
ราคา 200,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดัง
ลำลูกกา , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 28000
พื้นที่ใช้สอย : 28000
ราคา 200,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โรงงาน โกดัง คลองหลวง
คลองหลวง , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 120,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดัง คลอง4 ปทุมธานี
คลองหลวง , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 75,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
คลองหลวง , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 75,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ลำลูกกา , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 3550
พื้นที่ใช้สอย : 3550
ราคา 200,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
คลองหลวง , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 120,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
คลองหลวง , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 501
พื้นที่ใช้สอย : 501
ราคา 120,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เมือง , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 70 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 50,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270